โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTH EXPO 2024

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTH EXPO 2024

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTH EXPO 2024
Package Health EXPO 2024 Male & Female 35 ปีขึ้นไป

เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
รายการตรวจสุขภาพ

 •  ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด complete Blood Count
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
 • ตรวจการทำงานของไต BUN, Creatinine
 • ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL
 • ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ ILDL
 • ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
 • ตรวจปัสวะอย่างสมบูรณ์ Urine Exam
 • ตรวจการทำงานของตับ SGPT, SGOT, GGT, ALP, Total Protein, Bilirubin (Total, Direct)
 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร Helicobacter pylori IgG
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสดับอักเสบบี HBsAg
 • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสดับอักเสบซี Hepatitis C Antibody
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH, Free T4, Free T3
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งดับ AFP
 • ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 • ตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 • ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด Ankle Brachila Index (ABI)
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก Bone Densitometry (Lumbar - Hip)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการอัลตร้าซาวด์ Echocardiography (ECHO)
 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจหาค่าดัชนี่มวลกาย Body Mass Index
 • ตรวจประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Muscle Strength
 • สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up report
 • คูปองอาหารและเครื่องดื่ม Food & Beverage Coupon

อัตราชุดตรวจสุขภาพเหมาจ่าย/ท่าน 9,900 บาท
กรณีซื้อชุดที่ 2 ราคา 4,950 บาท

รายการตรวจเพิ่มเติม สำหรับผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าชาวด์ Mammogram with Ultrasound 
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep 
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อ HPV 16/8 Thin Prep + HPV Test 

รายการตรวจเพิ่มเติม สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป*

 • ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ *CT Calcium Coronary Score
 • ตรวจหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง *Carotid Duplex

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์ 0 4304 2833

Privacy Settings