คลอดเบาใจ เหมาจ่ายราคาเดียว ปี 2566

คลอดเบาใจ เหมาจ่ายราคาเดียว 2566

รายละเอียดของรายการที่ท่านจะได้รับ ซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจ

  • ค่าห้องมาตรฐานตามจำนวนวันที่พักฟื้น ซึ่งระบุในแพ็กเกจแล้ว / ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน
  • ค่าวัดซีนเด็กแรกเกิด (ป้องกันวัณโค, ไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 1, วิตามิน K)
  • ค่ายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน
  • ค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
  • ค่าให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ชี่ยวชาญด้านการให้นมแม่
  • ค่าเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดฟื้นฟูให้คำแนะนำหลังคลอด
  • หมอนรองให้นมบุตร 1 ใบ
  • ชุดเด็กกลับบ้านพร้อม กระเป๋า Gift Set
  • คูปองอภินันทนาการ Gift Voucher ใช้แทนเงินสด เมื่อมารับบริการในครั้งถัดไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ห่วงใย... ใส่ใจ... เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4304 2840 - 41

Privacy Settings