คลอดเบาใจ เหมาจ่ายราคาเดียว ปี 2564

คลอดเบาใจ เหมาจ่ายราคาเดียว 2564

รายละเอียดของรายการที่ท่านจะได้รับ ซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจ

  • ค่าห้องมาตรฐานตามจำนวนวันที่พักฟื้น ซึ่งระบุในแพ็กเกจแล้ว / ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน
  • ค่าวัดซีนเด็กแรกเกิด (ป้องกันวัณโค, ไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 1, วิตามิน K)
  • ค่ายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน
  • ค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
  • ค่าให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ชี่ยวชาญด้านการให้นมแม่
  • ค่าเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดฟื้นฟูให้คำแนะนำหลังคลอด
  • หมอนรองให้นมบุตร 1 ใบ
  • ชุดเด็กกลับบ้านพร้อม กระเป๋า Gift Set
  • คูปองอภินันทนาการ Gift Voucher ใช้แทนเงินสด เมื่อมารับบริการในครั้งถัดไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ห่วงใย... ใส่ใจ... เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4304 2840 - 41

แพคเกจ Health plaza

วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบ บี Hepatitis A+B Vaccine 3 เข็ม
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 3 เข็ม (4 สายพันธ์)
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Superior Heart Screening
ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
Privacy Settings