สุขภาพฟันดี ด้วยราคาประหยัด

สุขภาพฟันดี ด้วยราคาประหยัด

อัตราค่าบริการทันตกรรม

ถอนฟัน

 • ถอนฟันแท้ธรรมดา 700 ฿
 • ถอนฟันกรามใหญ่ ยากปานกลาง 850 ฿
 • ถอนฟันกรามใหญ่ ยากมาก 950 ฿
 • ถอนฟันและมีเย็บแผล 1,150 ฿
 • ถอนฟันแบบเปิด Flap 1,550 ฿

ผ่าฟันคุด

 • ผ่าฟันคุดธรรมดา 2,550 ฿
 • ผ่าฟันคุดยากปานกลาง 3,050 ฿
 • ผ่าฟันคุดยากมาก 4,550 ฿

ขูดหินปูน

 • ขุดหินปูนทั้งปากและขัดฟัน 800 ฿
 • ขูดหินปูนทั้งปาก หินปูนป่านกลาง 1,000 ฿
 • ขูดหินปูนทั้งปาก หินปูนมาก 1,300 ฿
 • เกลารากฟัน ซี่ละ 500 ฿

อุดฟัน

 • อุดฟันด้วย Amalgam 1 ด้าน 700 ฿
 • อุดฟันด้วย Amalgam 2 ด้าน 850 ฿
 • อุดฟันด้วย Amalgam 3 ด้าน 1,100 ฿
 • อุดฟันด้วย Amalgam 4 ด้านหรือมากกว่า 1,500 ฿
 • อุดฟันด้วย Composite 1 ด้าน 800 ฿
 • อุดฟันด้วย Composite 2 ด้าน 1,100 ฿
 • อุดฟันด้วย Composite 3 ด้าน 1,400 ฿
 • อุดฟันหน้าด้วย Composite 1 ด้าน 800 ฿
 • อุดฟันหน้าด้วย Composite 2 ด้าน 1,000 ฿
 • อุดฟันหน้าด้วย Composite 3 ด้าน 1,300 ฿
 • อุดฟันหน้า ปิดช่องว่างระหว่างฟัน 2,100 ฿
 • เคลือบหลุมร่องฟันแท้ ซี่ละ 600 ฿

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ถอนฟันน้ำนม 600 ฿
 • อุดฟันน้ำนมด้วย Composite 1 ด้าน 700 ฿
 • อุดฟันน้ำนมด้วย Composite 2 ด้าน 800 ฿
 • อุดฟันน้ำนมด้วย Composite 3 ด้าน 1,000 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 1 ด้าน 600 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 2 ด้าน 900 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 3 ด้าน 1,200 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 4 ด้าน 1,500 ฿
 • อุดฟันแท้และเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 800 ฿
 • เคลือบร่องฟันน้ำนม ซี่ละ 500 ฿
 • ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ 600 ฿
 • ขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 1,100 ฿
 • ขูดหินปูนสำหรับเด็ก 600 ฿
 • ตรวจและปรึกษา 300 ฿
 • X-RAY ฟิล์มเล็กในปาก 300 ฿

ราคาฟันปลอม

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก บางส่วน 1-3 ซึ่ 3,050 ฿
 • ฟันปลอมฐานพลาสติก มากกว่า 3 ซึ่ 4,050 ฿
 • ฟันปลอมฐานโลหะ 1 ซึ่ 4,050 ฿
 • ฟันปลอมฐานโลหะ 2-6 ซึ่ 12,050 ฿
 • ฟันปลอมฐานโลหะ 7-12 ซึ่ 15,050 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก 1 ชิ้น บนหรือล่าง 15,050 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก 2 ชิ้น บนและล่าง 30,050 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ 1 ชิ้น บนหรือล่าง 16,050 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ 2 ชิ้น บนและล่าง 32,050 ฿

แพคเกจ Health plaza

วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบ บี Hepatitis A+B Vaccine 3 เข็ม
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 3 เข็ม (4 สายพันธ์)
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Superior Heart Screening
ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
Privacy Settings