ติดต่อเรา | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
แผนที่ google map โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

888 หมู่ 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 042 888
โทรสาร: 043 042 800

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อแผนก

Privacy Settings