แผนที่ google map โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

888 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 042 888
โทรสาร: 043 042 800

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อแผนก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)