กกระดูกและข้อ

แผนกกระดูกและข้อ

กระดูกจะเสื่อมลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นและจากการมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดวิธี รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีส่วนทำให้กระดูกเกิดความผิดปกติได้ เมื่อเกิดปัญหากระดูกและข้อ การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีคือหัวใจสำคัญ เราจึงต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหากระดูกและข้อต่างๆ กระดูกสันหลัง กระดูกหัก เป็นต้น รวมทั้งการผ่าตัดกระดูกและข้อโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์กับอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและปลอดภัย ทำให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยเจ็บน้อย ฟื้นตัวไว กลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมในเวลาไม่นาน

  • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ตรวจรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
  • ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง
  • เส้นประสาททั่วไป
  • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
  • ตรวจรักษาการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
  • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Settings