แผนกสุภาพสตรี

แผนกสุขภาพสตรี

เพราะทุกเรื่องของผู้หญิงเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี รวมถึงรู้จักป้องกันก่อนเกิดโรคในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์คือช่วงเวลาสำคัญของผู้หญิงในการเป็นคุณแม่คนเก่งที่พร้อมดูแลเจ้าตัวน้อยให้เติบโต  แผนกสุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  สามารถให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกัน และเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างคุณผู้หญิงในทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้จะอยู่ในวัยทองก็รับมือได้อย่างเข้าใจ เพราะมีทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาและคอยช่วยเหลือคุณผู้หญิงด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่เป็นมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงยุคใหม่

รวมไปถึงการผ่าตัดทางนรีเวชเป็นการผ่าตัดที่ลุกล้ำน้อย (Minimally Invasive Surgery) 

นอกจากนี้แผนกสุภาพสตรี  รพ.กรุงเทพขอนแก่น ได้นำเทคโนโลยี การผ่าตัดผ่านกล้องซ่อนแผล (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery) โดยผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจะมี “แผลการผ่าตัดแผลเดียวที่สะดือ” และ การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล โดยผู้ป่วยจะไม่มีแผลที่หน้าท้อง (NOTES : Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยและฟื้นตัวได้รวดเร็ว

โรคทางนรีเวชที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องได้ (Laparoscopic Surgery)

 • เนื้องอกมดลูก 
 • เนื้องอกที่รังไข่ หรือถุงน้ำ (ซีสต์) ที่รังไข่
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือมีถุงน้ำที่เรียกว่า “ช็อคโกแลตซีสต์”
 • ภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ภาวะท้องนอกมดลูกที่สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
 • ต้องการทำหมันแห้ง

โรคทางนรีเวชที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูกได้ (Hysteroscopic Surgery)

 • ติ่งเนื้อ
 • เนื้องอกโพรงมดลูก
 • เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
 • พังผืดในโพรงมดลูก
 • ภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น

"การผ่าตัด ผ่านกล้องแผลเล็ก" รักษาได้แทบทุกโรคแต่ไม่ใช่กับคนไข้ทุกกรณี ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี จึงจำเป็นต้องให้แพทย์ตรวจประเมินเป็นรายไป โดยแพทย์จะแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษาในแต่ละวิธีให้ผู้ป่วยได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงข้อมูล ก่อนตัดสินใจผ่าตัด

ไม่ว่าจะผ่าตัดที่อวัยวะในระบบใด คนไข้ต้องมีสุขภาพดี ไม่มีข้อบ่งห้ามสำหรับการผ่าตัด เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรืออยู่ในภาวะช็อก  เป็นต้น ซึ่งการรักษาในแต่ละโรคนั้น ขึ้นกับ อายุ อาการของผู้ป่วย ความรุนแรงของโรค และความต้องการในการมีบุตร

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สิทธิพงศ์ ถวิลการ
นพ.สิทธิพงศ์ ถวิลการ
พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย
พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)