แผนกสุขภาพสตรี | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
แผนกสุภาพสตรี

แผนกสุขภาพสตรี

เพราะทุกเรื่องของผู้หญิงเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี รวมถึงรู้จักป้องกันก่อนเกิดโรคในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์คือช่วงเวลาสำคัญของผู้หญิงในการเป็นคุณแม่คนเก่งที่พร้อมดูแลเจ้าตัวน้อยให้เติบโต แผนกสุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น สามารถให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกัน และเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างคุณผู้หญิงในทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้จะอยู่ในวัยทองก็รับมือได้อย่างเข้าใจ เพราะมีทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาและคอยช่วยเหลือคุณผู้หญิงด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่เป็นมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงยุคใหม่ รวมไปถึงการผ่าตัดทางนรีเวชเป็นการผ่าตัดที่ลุกล้ำน้อย (Minimally Invasive Surgery)

นอกจากนี้แผนกสุภาพสตรี รพ.กรุงเทพขอนแก่น ได้นำเทคโนโลยี การผ่าตัดผ่านกล้องซ่อนแผล (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery) โดยผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจะมี “แผลการผ่าตัดแผลเดียวที่สะดือ” และ การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล โดยผู้ป่วยจะไม่มีแผลที่หน้าท้อง (NOTES : Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยและฟื้นตัวได้รวดเร็ว

โรคทางนรีเวชที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องได้ (Laparoscopic Surgery)

 • เนื้องอกมดลูก
 • เนื้องอกที่รังไข่ หรือถุงน้ำ (ซีสต์) ที่รังไข่
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือมีถุงน้ำที่เรียกว่า “ช็อคโกแลตซีสต์”
 • ภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ภาวะท้องนอกมดลูกที่สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
 • ต้องการทำหมันแห้ง

โรคทางนรีเวชที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูกได้ (Hysteroscopic Surgery)

 • ติ่งเนื้อ
 • เนื้องอกโพรงมดลูก
 • เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
 • พังผืดในโพรงมดลูก
 • ภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น

"การผ่าตัด ผ่านกล้องแผลเล็ก" รักษาได้แทบทุกโรคแต่ไม่ใช่กับคนไข้ทุกกรณี ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี จึงจำเป็นต้องให้แพทย์ตรวจประเมินเป็นรายไป โดยแพทย์จะแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษาในแต่ละวิธีให้ผู้ป่วยได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงข้อมูล ก่อนตัดสินใจผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าตัดที่อวัยวะในระบบใด คนไข้ต้องมีสุขภาพดี ไม่มีข้อบ่งห้ามสำหรับการผ่าตัด เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรืออยู่ในภาวะช็อก เป็นต้น ซึ่งการรักษาในแต่ละโรคนั้น ขึ้นกับ อายุ อาการของผู้ป่วย ความรุนแรงของโรค และความต้องการในการมีบุตร

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Settings