พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย

หมออุทุมพร ภูนุชอภัย
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • อังคาร 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • อาทิตย์ 08:00-12:00 แผนกสูตินรีเวช
หมายเหตุ
Privacy Settings