พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย

พญ.อุทุมพร  ภูนุชอภัย
ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง: มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecologic Oncology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • ศุกร์ 8:00-12:00 แผนกสูตินรีเวช
  • อาทิตย์ 8:00-12:00 แผนกสูตินรีเวช
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)