ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.วัชรินทร์ อยู่สำราญ

นพ.วัชรินทร์ อยู่สำราญ

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (Neonatal-Perinatal Medicine)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา

ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต (Pediatric Pulmonology and Critical Care)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 7:00-10:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 12:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 7:00-18:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว

พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์

พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (Pediatric Allergy and Immunology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร

พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:
นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช

นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์

นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง

นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine - Orthopaedic Surgery)
ภาษา: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • อังคาร 13:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • พุธ 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • อาทิตย์ 08:00-12:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ (Arthroscopic Surgery), เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ภาษา: CHINESE, ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • อังคาร 8:00-12:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
Privacy Settings