ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร

พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร

ชำนาญพิเศษ:
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา

ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 7:00-8:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 16:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 7:00-10:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 12:00-18:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 7:00-18:00 แผนกกุมารเวช
พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว

พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว

ชำนาญพิเศษ:
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์

พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
นพ.วัชรินทร์ อยู่สำราญ

นพ.วัชรินทร์ อยู่สำราญ

ชำนาญพิเศษ: ทารกแรกเกิด
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)