ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 4 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง มะเร็งวิทยา

นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-19:00 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง

พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง

ชำนาญพิเศษ: อายุรกรรมระบบประสาท (Neurology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 7.30-15.30 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
พญ.วิชชุลดา จิรเศวตกุล

พญ.วิชชุลดา จิรเศวตกุล

ชำนาญพิเศษ: วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
นพ.วิทยา คนงาม

นพ.วิทยา คนงาม

ชำนาญพิเศษ: วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
doctor avatar

รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร

ชำนาญพิเศษ: จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry), จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatry), เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 14:00-16:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.วศินี ติตะปัญ

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

doctor avatar

พญ.คุณัญญา สุวรรณยิ่ง

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (Pediatric Hematology and Oncology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 และ 5 ของเดือน

doctor avatar

พญ.เพ็ญพิชชา พรประสิทธิ์สกุล

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 ของเดือน

Privacy Settings