ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-19:00 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 8:00-20:00 แผนกอายุรกรรม
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
นพ.วิทยา คนงาม

นพ.วิทยา คนงาม

เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
พญ.วิชชุลดา จิรเศวตกุล

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ:

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 14:00-16:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

พญ.วนาลี อัครโชติสกุล

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5  ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 12:00-17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

Privacy Settings