นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม

นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 8:00-20:00 แผนกอายุรกรรม
  • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings