นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม

นายอาทิตย์  ภูผาธรรม
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 08:00-15:00 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 08:00-15:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 08:00-15:00 แผนกอายุรกรรม
  • อาทิตย์ 08:00-15:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings