ทพญ.พราว โควสุวรรณ

หมอพราว โควสุวรรณ
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกทันตกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings