พญ.เมรีนิส พหลภาคย์

พญ.เมรีนิส พหลภาคย์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • อังคาร 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พุธ 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พฤหัสบดี 8:00-16:30 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • ศุกร์ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ
Privacy Settings