โปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งครอบครัว Happy Healthy Family 2023

นพ.วัชรินทร์ อยู่สำราญ

นพ.วัชรินทร์  อยู่สำราญ
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ
Privacy Settings