พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
  • พฤหัสบดี 8:00-19:00 แผนกอายุรกรรม
  • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)