พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

หมออรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings