อายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

เมื่อเจ็บป่วยการได้รับการดูแลเสมือนมีแพทย์ประจำตัวคอยใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดย่อมช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน แผนกอายุรกรรมพร้อมตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก เพื่อรองรับโรคทางอายุรกรรมตามระบบอวัยวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบไต เป็นต้น โดยมีทีมแพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทีมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การรักษาแบบองค์รวม ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เมื่อหายจากโรคแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

โทรศัพท์: 
043-042-794

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
ผศ.นพ.อภิชาติ  แสงจันทร์
ผศ.นพ.อภิชาติ แสงจันทร์
พญ.พิมพ์วิมล  จันทร์แสง
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง
นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)