อายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

เมื่อเจ็บป่วยการได้รับการดูแลเสมือนมีแพทย์ประจำตัวคอยใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดย่อมช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน แผนกอายุรกรรมพร้อมตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก เพื่อรองรับโรคทางอายุรกรรมตามระบบอวัยวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบไต เป็นต้น โดยมีทีมแพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทีมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การรักษาแบบองค์รวม ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เมื่อหายจากโรคแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
พญ.พิมพ์วิมล  จันทร์แสง
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง
ผศ.นพ.อภิชาติ  แสงจันทร์
ผศ.นพ.อภิชาติ แสงจันทร์

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)