ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-19:00 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • พฤหัสบดี 7.30-15.30 แผนกอายุรกรรม
 • ศุกร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
 • พุธ 8:00-20:00 แผนกอายุรกรรม
 • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 09:00-12:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 14:00-15:30 แผนกอายุรกรรม
 • อาทิตย์ 14:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3

doctor avatar

พญ.ณัฏฐธิดา วังคำ

ชำนาญพิเศษ: ตจวิทยา (Dermatology)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 10:00-12:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:00-19:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • พุธ 16:30-20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง มะเร็งวิทยา

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 10:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings