พญ.ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติ

พญ.ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติ
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 18:00-20:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings