นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล

นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนะกิจไพศาล
ชำนาญพิเศษ:
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAOS, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)