ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม
ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ (Arthroscopic Surgery), เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: CHINESE, ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • อังคาร 8:00-12:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พุธ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)