ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม
ชำนาญพิเศษ: กีฬาเวชศาสตร์และข้อเข่า (Sports Medicine)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: CHINESE, ENGLISH, LAOS, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • อังคาร 8:00-12:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)