โปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งครอบครัว Happy Healthy Family 2023

ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: CHINESE, ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • อังคาร 8:00-12:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พุธ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
Privacy Settings