พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร

พญ.สยุมพร  ธีรโชติภากร
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ
Privacy Settings