After the shorts : การดูแลลูกหลังรับวัคซีน

ดูแลลูกหลังรับวัคซีน

หลังรับวัคซีน ปกติแล้วอาจจะพบปฏิกิริยาหลังการฉีดแบบไม่รุนแรงเช่น ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด หรือ มีไข้ต่ำๆ รวมถึงมีอาการคล้ายไข้หวัด ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ซึ่งเป็นผลจาก ภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนอง จดจำ ต่อสู้เพื่อป้องกันเชื้อจากวัคซีน

Tips

  1. ใช้ความเย็น ประคบบริเวณที่ฉีดหลังรับวัคซีน เพื่อลดอาการ ปวด บวม แตง ร้อน
  2. เช็ดตัวลดไข้หากมีไข้ ให้ยา Paracetamol ได้ แต่ไม่ควรให้กิน แบบกันไว้ก่อน เพราะมีผลลดประสิทธิภาพของวัคซีน
  3. ให้ น้ำ นม น้ำผลไม้ เนื่องจากพบได้บ่อย ที่ หลังรับวัคซีนในช่วง 24 ชั่วโมงแรก ลูกจะทานอาหารได้น้อยกว่าปกติ

หลังรับวัคซีนอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง แต่พบได้ไม่บ่อย อาการที่ควรพามาพบแพทย์มีดังนี้

  1. มีผื่น (มักเกิดตามหลัง วัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส)
  2. คันตามตัว ตัวแดง มีผื่นนูนแดง
  3. ชัก
  4. ไข้ > 39 องศาเซลเซียส, ไข้ > 2 วัน
  5. หายใจไม่สะดวก หายใจลำบาก แน่นหน้าอก
  6. หน้าบวม ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญในการสังเกตอาการของลูก หลังรับวัคซีน
 

โดย พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร
กุมารแพทย์

Privacy Settings