พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์

พญ.ศศิกานต์  ซื่อศิริสวัสดิ์
ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
  • อังคาร 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
  • พุธ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
  • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช
  • อาทิตย์ 8:00-16:00 แผนกกุมารเวช

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)