ศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

หมอสงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
  • ศุกร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
  • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ
Privacy Settings