ตา หู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก

หู คอ จมูก คือ อวัยวะหลักที่ซับซ้อนและมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกาย ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การออกเสียง และการหายใจดังนั้นเมื่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเกิดความผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงพร้อมให้บริการดูแลรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติและโรคต่าง ๆ ในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น ตาแดง ต้อหิน หูอักเสบ น้ำในหูไม่เท่ากัน ต่อมทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบเป็นต้น เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและดียิ่งกว่าเดิม

บริการตรวจและรักษาการได้ยินโดยแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพนักแก้ไขการได้ยิน ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 1. การทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐาน
  • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
  • การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง (Tympanometry)
 2. การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
  • การตรวจการทำงานของเซลล์ขน ในหูชั้นใน (otoacoustic emission:OAE)
 3. บริการแก้ไขการได้ยิน โดยใส่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล
  • ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก และนักแก้ไขการได้ยินวิชาชีพ (Audiologist)
หมายเหตุ
 • เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 -17.00 น. (ยกเว้น แก้ไขการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟัง)
 • นักแก้ไขการได้ยิน บริการเฉพาะ วันเสาร์ เวลา 09.00 -16.00 น. (ปรึกษานอกเวลาทำการได้ถ้ากรณีใส่ Hearing Aid เร่งด่วน)

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ