พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส

พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 08:00-12:00 แผนก หู คอ จมูก
  • อาทิตย์ 08:00-12:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ
Privacy Settings