โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ
ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
หมอภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: โสตประสาท (Neurotology)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง:
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง:
Privacy Settings