ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ (Head and Neck Surgery)

ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ (Head and Neck Surgery)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ (Head and Neck Surgery)
Privacy Settings