พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล

พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พฤหัสบดี 17:00-19:00 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ
Privacy Settings