พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล

doctor avatar
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ
Privacy Settings