ศ.นพ.สมภพ พระธานี

หมอสมภพ พระธานี
ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 9:00-14:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ

CURRICULUM VITAE

NAME: SOMPOP PRATHANEE

ADDRESS: CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY UNIT. DEPARTMENT OF SURGERY, FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY, KHON KAEN, THAILAND, 40002

DATE OF BIRTH: 19th MARCH 1956

PLACE OF BIRTH: NAKORNSRITHUMARAT, THAILAND.

NATIONALITY: THAI

MARITAL STATUS: MARRIED EDUCATION

EDUCATION

1974-1980:

M.D., FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSTY, KHON KAEN, THAILAND.

1980-1981:

COMPLETED INTERNSHIP TRAINING IN UBOL HOSPITAL, UBOLARJATHANEE, THAILAND.

1982-1984:

COMPLETED RESIDENCY TRAINING IN GENERAL SURGERY AT DEPARTMENT OF SURGERY, FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY, KHON KAEN, THAILAND.

1985-1987:

COMPLETED RESIDENCY TRAINING IN CARDIOVASCULAR THORACIC SURGERY AT CARDIOVASCULAR THORACIC UNIT, DEPARTMENT OF SURGERY, RAJAVITHEE HOSPITAL BANKOK, THAILAND.

Aug.92-Jan.93 VISITING DOCTOR AT

: ABBOTT NORTHWESTERN HOSPITAL, MINNEAPOLIS, MINNESOTA, USA, FOR 1 MONTHS

: MAYO CLINIC, ROCHESTER, MINNESOTA, USA FOR 2 MONTHS

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

B.Sc 1978 M.D. 1980 FRCST 1984 ( GENERAL SURGERY ) FRCST 1986 ( THORACIC SURGERY )

PUBLICATIONS

 1. Suthep Taksinachanekij, MD, Cherdchai Tantisirin, MD, Sompop Prathanee, MD, Teerasak Srichalerm, MD,; Delayed Pericardial Effusion Following Heart Valve Surgery : Aspect of Pleuropericardial Window for Prevention ; official Publication of the Royal College of Surgery of Thailand; The Thai Journal of Surgery 2009 ; 30:34-38.
 2. ACCIDENTAL WOUNDS, BULL. KHON KAEN UNIVERSITY HEALTH SCI., 1987; 13(4):239-241.
 3. THE FEASIBILITY OF CLOSED MITRAL VALVOTOMY IN PREGNANCY. SRINAGARIND HOSPITAL MEDICAL JOURNAL, 1987;2(3) :219.
 4. EOSINOPHILIC COLITIS : A CASE REPORT, BULL. KHON KAEN UNIVERSITY HEALTH SCI., 1985;11(1) : 15-16.
 5. TRACHEO- INNOMINATE ARTERY FISTULA : REPORT OF 2 CASES, BULL. KHON KAEN UNIVERSITY HEALTH SCI., 1985;11(1) :20-21.
 6. CLOSED MITRAL VALVULOTOMY AT SRINAGARIND HOSPITAL, SRINAGARIND HOSPITAL MEDICAL JOURNAL, 1986; 125-131.
 7. OPEN HEART SURGERY IN SRINAGARIND HOSPITAL, SRINAGARIND HOSPITAL MEDICINE JOURNAL, 1987;2:103-109.
 8. ACUTE ACALCULOUS CHOLECYSTITIS, SRINAGARIND HOSPITAL MEDICAL JOURNAL, 1987;2(4) : 235-241.
 9. CARDIAC MYXOMA: REPORT AND REVIEW, THAI HEART JOURNAL 191;4(2): 65-70.
 10. PRATHANEE S, TONTISIRIN C, KUPTANON C, ESOPHAGEAL CARCINOMA: TWELVE YEARS EXPERIENCE, THAI J SURG; 17:167-72.
 11. PRATHANEE S, TONTISIRIN C, KUPTANON C, TONGSOPIT N. PALLIATIVE SURGERY IN MALIGNANT SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME: A REPORT OF SEVEN CASES. THAI J SURG 1991; 12:116-8.
 12. TONTISIRIN C, CHUNHASUWANKUL R, PRATHANEE S, KOOPTHANON C, THYMECTOMY FOR MYASTHENIA GRAVIS : FACTORS INFLUENCING OUTCOME. ANN THORAC CARDIOVASC SURG 1997;3:199-203.
 13. TONTISIRIN C, PRATHANEE S, KUPTANON C, TONGSOPIT N, ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM. THAI J SURG 1992;13:26-30.
 14. PACHIRAT O, KLUNGBOONKRONG V, TATSANAVIVAT P, CHASISIRI S, KUPTANOND C, PRATHANEE S, TANTISIRIN C, ENDOMYOCARDIAL FIBROSIS ( EMF ) : SRINAGARIND EXPERIENCE OF 20 CASES. THAI HEART J 1995; 8:7-12.
 15. PACHIRAT O, LILARUKS S, TATSANAVIVAT P, KLUNGBOONKRONG V, CHAISIRI S, KUPTANON C, PRATHANEE S, TANTISIRIN C, DISSECTION OF THE INTERVERNTRICULAR SEPTUM BY ANEURYSM OF SINUS OF VALSAVA TO COMPLETE HEART BLOCK : A CASE REPORT. THAI HART J 1993; 6 : 49-51.
 16. PRATHANEE S, TONTISIRIN C, KUPTANON C. ESOPHAGEAL CARCINOMA: TWELVE YEARS EXPERIENCE. THAI J SURG 1996;17:167-72.
 17. TONTISIRIN C, CHUNHASUWANKUL R, PRATHANEES, KOOPTANON C,THYMECTOMY FOR MYASTHENIA GRAVIS: FACTORS INFLUENCING OUTCOME, ANN THORAC CARDIOVASC SURG 1997;3:199-203.(มีส่วนเข้าร่วมวิจัย 15 % )
 18. DECISION MADING IN CARDIOTHORACIC SURGERY เรื่อง Prothetic Heaat Valve Selection และ Esophageal Rupture, ISBN : 978-974-06-9912-5, 2551 สำนักพิมพ์ บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
 19. FUNDAMENTALS OF GENERAL THORACIC SURGERY เรื่อง DISEASE OF THE PERICARDIUM, ISBN -78-974-466-255-2, 2550 กรุงเทพเวชสาร
 20. INFECTIVE ENDOCARDITIS เรื่อง Surgery in Infective Endocarditis
 21. Surgical management for CVT trauma, Japan-Thailand Cardiovascular Surgery Forum 2011, December 12-14, 2011
 22. Delayed Pericardial Effusion Following Heart Valve Surgery: Aspect of Pleuropericardial Window for Prevention: Suthep Taksinachanekij, MD, Cherdchai Tantisirin, MD, Sompop Prathanee, MD, Teerasak Srichalerm, MD. The Thai Journal of Surgery official Publication of the Royal College of Surgeons of Thailand, Vol. 30; No.1-2 Jan.-Jun. 2009
 23. Heart Care Fountion Central Chest Institute of Thailand: 1st Heart care Heart International symposium : มูลนิธิรักษ์หัวใจ
 24. The 2nd Advance VATS for Lung Surgery Workshop in Thailand : Department of Surgery faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University and Asan Medical Center, Korea, April 19th – 20th 2012
Privacy Settings