นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • อังคาร 08:00-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พุธ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พฤหัสบดี 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • ศุกร์ 07:15-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ
Privacy Settings