พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง

พญ.พิมพ์วิมล  จันทร์แสง
ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ ระบบประสาทวิทยา
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม
  • ศุกร์ 7:30-15:30 แผนกอายุรกรรม

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)