แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย รพ.กรุงเทพขอนแก่น ให้บริการตรวจทางรังสี คลื่นเสียงความถี่สูงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย เช่น การตรวจทั้งร่างกาย การตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจกระดูก/ปอด/ต่อมไทรอยด์/ตับ/กระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นต้น ซึ่งรายงานผลโดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์: 
043-042-830

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ภัทรพงศ์  บุรภัทร์
นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์
พญ.เมรีนิส  พหลภาคย์
พญ.เมรีนิส พหลภาคย์

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)