นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์

หมอภัทรพงศ์ บุรภัทร์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • อังคาร 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พุธ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พฤหัสบดี 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ
Privacy Settings