แผนกส่งเสริมสุขภาพ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ รพ.กรุงเทพขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี ดังนั้นเราจึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ท่านตรวจเช็กความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพร่างกายของท่าน สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรับฟังคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพจากแพทย์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ