แผนกส่งเสริมสุขภาพ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ รพ.กรุงเทพขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี ดังนั้นเราจึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ท่านตรวจเช็กความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพร่างกายของท่าน สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรับฟังคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพจากแพทย์

โทรศัพท์: 
043-042833

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.กาญจนา  นามนะมะ
พญ.กาญจนา นามนะมะ
พญ.สุภาทิพย์  ศิริโรจนนานนท์
พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)