ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คนหางานก่อนไปทำงาน ต่างประเทศ สามารถรอรับผลตรวจได้ภายในวัน

 1. แบบ ก. ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

  • ผู้ชาย ราคา 2,300 บาท
  • ผู้หญิง ราคา 2,300 บาท
 2. แบบ ค. ตรวจสำหรับสาธารณรัฐเกาหลี เท่านั้น งดน้ำและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง

  • ผู้ชาย ราคา 2,300 บาท
  • ผู้หญิง ราคา 2,300 บาท

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น สามารถตรวจสุขภาพ คนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ได้ทุกประเทศ

ยกเว้นประเทศ ชาอุดิอารเบีย, บรูไนดารุสชาลาม, ไต้หวัน, มาเลเซีย, อิสราเอล, รัสเชีย, สิงคโปร์, สหรัฐอารับเอมิเรตส์ (ยูเออี), กาตาร์, โอมาน, อิหร่าน, คูเวต, บาร์เรน, และ ญี่ปุ่น

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.

การเตรียมตัวและเอกสารที่ต้องนำมาใช้ในการตรวจสุขภาพ

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • PASSPORT ตัวจริง / หรือตัวสำเนา (ให้ได้กรณีที่ตัวจริงอยู่ที่กรมการจัดหางาน)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ภาพสี)
 • งดน้ำและอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (ในกรณีตรวจไปประเทศเกาหลี)
 • พักผ่อนให้เพียงพอ และงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • ผู้รับบริการเป็นผู้หญิง ต้องตรวจหลังประจำเดือนหมดเกิน 7 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4304 2833

Privacy Settings