ไตเทียม

ไตเทียม

หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการการฟอกไตแก่ผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสงบเหมาะสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว และมีแพทย์/เจ้าหน้าที่เฉพาะทางโรคไตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลท่าน

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)