หน่วยไตเทียม

หน่วยไตเตียม

สิทธิข้าราชการ ใช้สิทริฟอกไตได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) ผู้ป่วยเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ 2,000 บาท / ครั้ง
  • มีการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • เครื่องอำนวยความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย
  • บริการฟอกแบบ Hemodialysis

แพคเกจ Health plaza

ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบ บี Hepatitis B Vaccine 3 เข็ม
วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบ บี Hepatitis A+B Vaccine 3 เข็ม
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
ตรวจมะเร็งเต้านมระบบ Digital Mammogram with Ultrasound Breast Both Sides
ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV Test
ชุดตรวจหัวใจ Superior Heart Screening
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
Privacy Settings