พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์

หมอธัญลักษณ์ ปัตเตย์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
  • อังคาร 08:00-15:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
  • พฤหัสบดี 08:00-16:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
  • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม, ไตเทียม
หมายเหตุ

บทความ พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์

Privacy Settings