พญ.กาญจนา นามนะมะ

พญ.กาญจนา นามนะมะ
ชำนาญพิเศษ: อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • อังคาร 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • พุธ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • พฤหัสบดี 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • ศุกร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)