โปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งครอบครัว Happy Healthy Family 2023

พญ.กาญจนา นามนะมะ

พญ.กาญจนา นามนะมะ
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • อังคาร 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • พุธ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • พฤหัสบดี 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • ศุกร์ 7:00-16:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ
Privacy Settings