รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย

doctor avatar
เฉพาะทาง: โสตประสาท (Neurotology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
  • พุธ 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ
Privacy Settings