การตรวจเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ (Immunology CAP IqE Test) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

การตรวจเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ (Immunology CAP IqE Test)

การตรวจเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ (Immunology CAP IqE Test)

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรับยาเป็นการควบคุมอาการเบื้องต้น หากเราสามารถทราบว่า เราแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด แล้วหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้ จะเป็นการดีที่สุด ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ทางจมูก ภูมิแพ้ทางผิวหนัง หอบหืด ทางเดินอาหาร ตา หรืออาจสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันสามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ได้ทางผิวหนัง โดยการสะกิดผิวหนัง หยดสารก่อภูมิแพ้ลงบริเวณที่สะกิด รอดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจแบบมาตรฐาน นอกจากนี้วิธีการตรวจอีกรูปแบบหนึ่ง ก็สามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในร่างกายได้เช่นเดียวกัน นั่นคือ “การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้จากเลือด”

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้จากเลือด” มีศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า IqE ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด ซึ่งให้ผลแม่นยำใกล้เคียงกับวิธีการตรวจด้วยการสะกิดผิวหนัง โดยการตรวจประเภทนี้ จะสามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นการแพ้อาหารได้ เช่น แพ้อาหารทะเล หรือสารก่อภูมิแพ้แมลงและพิษแมลง ซึ่งสามารถเลือกตรวจเป็นชุด หรือเลือกตรวจเฉพาะอย่างก็ได้

ผู้ที่เหมาะแก่การตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่

  1. ผู้มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือผู้เป็นซ้ำ อาทิเช่น จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้
  2. ผู้มีอาการคล้ายโรคภูมิแพ้
  3. ผู้ที่หูชั้นกลางอักเสบบ่อยๆ
  4. ผู้ที่เป็นหอบหืด

ข้อดีสำหรับวิธีการตรวจแบบนี้ คือ

  1. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ สามารถตรวจเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ได้โดยไม่ต้องหยุดยา
  2. ผู้ที่ไม่พร้อมเข้ารับการการตรวจโดยวิธีสะกิดผิวหนัง
  3. สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป
Privacy Settings