พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต

พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 08:00-18:00 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • ศุกร์ 08:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings