นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง

นพ.กิตติพงษ์  ดงแสง
ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine - Orthopedic Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAOS, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • อังคาร 13:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • อาทิตย์ 8:00-12:00 แผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)