โปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งครอบครัว Happy Healthy Family 2023

นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง

นพ.กิตติพงษ์  ดงแสง
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • อังคาร 13:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • อาทิตย์ 08:00-12:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
Privacy Settings