นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง

นพ.กิตติพงษ์  ดงแสง
ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine - Orthopaedic Surgery)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • อังคาร 13:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • อาทิตย์ 08:00-12:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)