ผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบแผลเล็ก (MIS TLIF)

ผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอว

การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวผ่านผิวหนังแบบแผลเล็ก หรือ MIS TLIF (Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion)  

        เป็นการผ่าตัดแผลเล็ก ไม่ได้มีการตัดเลาะเปิดกล้ามเนื้อ ทำให้เสียเลือดน้อย โอกาสติดเชื้อน้อยกว่าผ่าตัดแบบเปิด อีกทั้งปวดแผลน้อยกว่ามาก ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด โดยปกติสามารถลุกยืนเดินได้ในวันถัดไปหลังผ่าตัด ระยะเวลาพักฟื้นสั้นกว่า ทำให้สามารถกลับไปทำกิจกรรมและทำงานได้เร็วขึ้น  

ขั้นตอนการผ่าตัด MIS TLI Fดังนี้ 

  1. ก่อนเริ่มผ่าตัด ศัลยแพทย์จะเปิดแผลผ่าตัดขนาดเล็กด้านหลัง ขนาดประมาณ 1 นิ้ว เพื่อสอดอุปกรณ์คล้ายท่อเข้าไปยังกระดูกสันหลัง หลังจากนั้นทำการผ่าตัดผ่านท่อโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ที่ช่วยเพิ่มกำลังขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นมาก ทำให้เห็นตำแหน่งที่จะผ่าตัด ได้แก่ กระดูก หมอนรองกระดูก รวมถึงเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน 

  1. หลังจากผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกและกระดูกงอกที่กดทับเส้นประสาทออกไปแล้ว จากนั้นจะทำการเชื่อมกระดูกสันหลัง (Interbody Fusion) โดยใส่อุปกรณ์แทนหมอนรองกระดูก (Spacer) ร่วมกับกระดูกของผู้ป่วย (Bone Graft) เข้าไปในช่องหมอนรองกระดูกสันหลัง 

  1. ใส่โลหะดามกระดูกผ่านแผลเจาะขนาดเล็กผ่านผิวหนัง โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ   (C-arm) ร่วมกับเครื่องระบบนำวิถี (Navigator) มาช่วยบอกตำแหน่งของสกรูและโลหะดามกระดูก เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตรงตามตำแหน่ง ไม่กระทบกระเทือนเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง โดยการผ่าตัดด้วยวิธี MIS TLIF จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง 

การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวผ่านผิวหนังแบบแผลเล็ก หรือ MIS TLIF (Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการผ่าตัดอาจขึ้นอยู่กับสภาวะผู้ป่วยในแต่ละราย เนื่องจากการผ่าตัด MIS TLIF จะต้องใช้ความชำนาญในการผ่าตัดของศัลยแพทย์และต้องอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น กล้อง Microscope, C-arm, Navigator, Minimally Access Tubular Retractor System รวมถึง Percutaneous Pedicle Screw โลหะดามกระดูกที่ใส่ผ่านผิวหนัง ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับการดูแลรักษาภายใต้ศัลยแพทย์แพทย์ผู้ชำนาญในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจตลอดการรักษาและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว  

 

โดย นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)

Privacy Settings