ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 6 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

พญ.วศินี ติตะปัญ

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
 • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

พญ.วธูหทัย ไพบูลย์

พญ.วธูหทัย ไพบูลย์

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา (Pediatric Neurology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 17:00-06:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

อาทิตย์  ยกเว้นสัปดาห์ที่ 3  ของเดือน

doctor avatar

พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง: โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (Pediatric Hematology and Oncology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5  ของเดือน

doctor avatar

นพ.นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.อรรถพล ติตะปัญ

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดตับและมะเร็งท่อน้ำดี (Hepatobiliary and Pancreatic Surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
 • เสาร์ 13:00-16:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (Trauma surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 13:00-15:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery), ผ่าตัดโรคอ้วน และ เมตาโบลิค (Bariatric and metabolic surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 2,4 และ5 ของเดือน

doctor avatar

พญ.ธมล ลิ้มธนาคม

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgical Oncology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน

Privacy Settings