พญ.วศินี ติตะปัญ

พญ.วศินี ติตะปัญ
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พฤหัสบดี 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
  • อาทิตย์ 17:00-08:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ

พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

Privacy Settings