พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ

พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 09:00-13:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5  ของเดือน

Privacy Settings