ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 16:30-18:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • พฤหัสบดี 17:00-19:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 13:00-15:00 แผนกศัลยกรรมและผ่าตัด
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 10:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 17:00-19:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 13:00-15:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 17:00-19:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

ออกตรวจทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 13:00-15:00 แผนกศัลยกรรมและผ่าตัด
หมายเหตุ:
Privacy Settings