ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 7 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

นพ.นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

รศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 9:00-11:00 แผนกศัลยกรรมและผ่าตัด
หมายเหตุ:

ออกตรวจ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน

doctor avatar

นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery), ผ่าตัดโรคอ้วน และ เมตาโบลิค (Bariatric and metabolic surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 2,4 และ5 ของเดือน

doctor avatar

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.ปิยกานต์ พัฒนเศรษฐพงษ์

ชำนาญพิเศษ: รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
เฉพาะทาง: Breast Imaging (Breast Imaging)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 16:30-18:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.อรรถพล ติตะปัญ

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดตับและมะเร็งท่อน้ำดี (Hepatobiliary and Pancreatic Surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
  • เสาร์ 13:00-16:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.ทวีสุข ปุณณนิธิ

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic and Endoscopic surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 08:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์

ชำนาญพิเศษ: ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • ศุกร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings