ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 17:00-20:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • อาทิตย์ 17:00-20:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 17:00-20:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-14:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 10:00-17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ:
หมอวีระชัย โควสุวรรณ

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 08:00-17:00 แผนกกระดูกและข้อ
 • เสาร์ 14:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
นพ.ศุภวิชญ์ สัจจามรรค

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ:
Privacy Settings