นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์

นพ.ประกาศิต ศิริสุทธิ์
ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 17:00-19:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings